Mathias Borg

Jeg hedder Mathias Borg, er 25 år og uddannet M.Sc. i Medialogi på AAU. Dette er en uddannelse i nye medieteknologier indenfor lyd, design, video og underholdning. Desuden har jeg god erfaring med markedsføring og reklame fra diverse studiejobs.

Jeg bor i Aalborg sammen med min hustru og min søn, som jeg nyder at tilbringe min tid med. Derudover har altid haft en stor interesse for film og audiovisuelle produktioner, og har været med til at lave flere forskellige film på egen hånd og på bestilling. Derfor nyder jeg også at gå i biografen.

Jeg har altid har en stor interesse for film - især for selv at skrive, producere og redigere mine egne videoer. Mulighvis på grund af at filmmediet gør det nemt at frembringe et budskab, som bare ikke er muligt med tekst, og som kan fange og fastholde en interesse som intet andet. Disse muligheder i mediet, samt min nysgerrighed for kreative og æstestiske løsninger var sansynligvis hvad der kick-startede det hele. Interessen startede som sagt for lang tid siden - med et analogt kamera og Pinnacle Studios på en gammel PC. Siden da er det blevet til noget bedre udstyr på alle fronter og dermed også til nogle mere advancerede kompositioner. Især har efter-redigeringsprocessen fanget min interesse og jeg har leget meget med diverse effekter, som jeg har fundet interessante og brugbare.

På grund af min store interesse har jeg altid opsøgt mulighederne for at forbedre mine kompetencer. Jeg har blandt andet haft mediefag på højst mulige niveau, gået på aftenskole, samt haft diverse AV-produktionskurser på universitetet. Derudover har jeg produceret et utal af småfilm både for kunder og for sjov.

Gennem mit studie som medialog har jeg også lært om processerne bag f.eks. overgange, croma keying, farvekorrigering, stabilisering, osv.. Med dette kendskab har jeg mulighed for at ændre og tilpasse forskellige features således at man opnår den ønskede effekt. Dette er især brugbart når man gerne vil nå ud over "bare" filmmediet og række ud på forskellige platforme.

Skulle du ligge inde med en god filmide, en video du gerne vil have produceret, eller noget spændende omkring AV og VFX du gerne vil dele, så skriv endelig.

Jeg er i den seneste tid begyndt at gen-interessere mig for web-design, især efter responsive web-design er begyndt at få sit indtog med HTML5 og CSS3. Jeg har tidligere arbejdet med hjemmesidedesign, især som front-end udvikler. Ideen om brugerrettet indhold - og design - tiltaler mig, idet det lægger op til den måde jeg mener at en hjemmeside burde laves - nemlig med brugeren i centrum, og dermed også med størst chance for profit. Foruden design har jeg også kendskab til nogle forskellige CMSer, har blandt andet være med til at lave et intranet i Drupal og diverse korrigeringer i Joomla for visitdk. På denne front sker der altid noget, hvilket jeg finder ekstremt spændende.

Efter folkeskolen tog jeg i 2005 en gymnasiel uddannelse på Aalborg Katedralskole, med fokus på matematik og fysik, samt med tilvalg i mediefag. Efter afslutning af gymnasiet søgte jeg ind på medialogiuddannelsen i 2008. Nogle af medialogiuddannelsens interesseområder er:

 • Matematik
 • Programmering (bl.a. Java, JavaScript, C#, C++, actionscript)
 • Rendering af computergrafik
 • Sensorteknologier
 • Lyd
 • Æstetik og design
 • Animation
 • Mediaproduktion
 • Kunstig intelligens
 • Mediesociologi
 • Interaktionsdesign
 • Menneske-maskine interaktion

I det første semester, som havde temaet motion, lavede jeg i samarbejde med andre studerende et chatprogram i Flash, hvortil der var små minispil. Måden brugeren kom videre i spillet var ved at påføre sig en motionsmåler (indeholdende GPS, pulsmåler og skridttæller) og derved få point ved at røre sig på forskellige måder. Disse point kunne så bruges i spillet til at åbne nye baner og minispil, samt at nogle minispil krævede at brugeren lavede en speciel slags motion.

I det andet semester, som havde temaet global opvarmning, lavede jeg i samarbejde med andre studerende et 3D computerspil, hvor brugeren styrede en snemand der var ved at smelte pga. global opvarmning. Derfor ville denne karakter gerne ændre på denne udvikling og brugeren kunne vælge at gøre det på en ond måde (f.eks. ved at smadre alt der forværrede den globale opvarmning) eller ved at hjælpe menneskene med at få grøn energi.

På tredje semester, som havde emnet billedebehandling, lavede jeg i samarbejde med andre studerende et touchbord, hvorpå brugeren skulle bygge en bane vha. klodser, som kunne lægges på bordet. Denne bane skulle sørge for at et æble kom ned til en sulten dreng, uden at det blev spist af rovdyr. Dette bord var beregnet til at skulle indgå i Eksperimentariets mål om at oplyse om FNs 2011-mål.

På fjedre semester, som havde emnet lyd, opsatte jeg i samarbejde med andre studerende et 3D lydrum med 20 højtalere. Dette rum blev brugt til at lave eksperimenter om hvorvidt mennesket ville være i stand til at navigere kun ved brug af lyd. En labyrint blev designet virtuelt og forskellige testpersoner prøvede at navigere sig igennem denne ved at klappe i hænderne, og dermed udsende en virtual sonarbølge, som kunne høres i lydrummet.

Femte semster havde emnet animation, og jeg lavede i samarbejde med andre studerende en 3D verden, repræsenterende Pandoras æske. Ved hjælp af facetracking fandt vi brugerens position foran skærmen, hvilket blev brugt til at udregne 3D verdenen således at det så ud som om skærmen var et vindue ind til 3D verdenen. Dette gjorde det muligt at se om hjørner.

Sjette semester omhandlede kunstig intelligens og spil, hvor jeg i samarbejde med andre studerende lavede et augmented reality spil til smartphones. Augmented reality går ud på at lægge grafik på den virkelige verden, og vores spil "Box Bunny" benytter sig at smartphonens kamera. Dette spil kan spilles ved hjælp af en markør og handler om at fange kaniner der gemmer sig.

Syvende semester omhandlede fotorealistisk grafik, med fokus på at gengive nogle objekter på en skærm, uden at man ville kunne se forskel på den virtuelle repræsentation og det virkelige objekt. En opsætning, der hindrede mennesket i at få det fulde udbytte af deres syn blev benyttet for at det var muligt på en forbrugerskæm.

Ottende semester forlængede syvende semesters projekt, med fokus på at gengive en scene med et bevægende objekt ved hjælp af motion blur, således at man ikke vil kunne se forskel. Dette vil kunne resultere i muligheden for at nedsætte frame raten og dermed muligheden for at kunne gengive en realistisk scene i real time.

Niende semester omhandlede brugen af interaktive billeder på retail hjemmesider. Ved hjælp af webcameraet trackes ansigtet, således at man kan se omkring varen ved at bevæge sig. Ydermere bruges billedet fra webcameraet til at lave refleksioner fra den virkelige verden på varen.

Tiende semester omhandlede hvilke faktorer der skal til for at få augmented reality til at se virkelighedstro ud. Lys er simuleret ved hjælp af environmental maps, objekter er scannet ind med billeder og kameraartefakter er målt og genereret. Det er altså muligt at rendere 3D grafik ind i et video-feed i real-time uden at folk kan se forskel.